Varför en förening?

Spelautomatsamlarnas Förening är en ideell förening som har som målsättning att främja förströelsespelautomater och övriga spelautomaters vidare fortlevnad hos privata samlare och att underhålla och väcka intresset bland allmänheten för dessa spelautomater.

Föreningen ska på olika sätt i möjligaste mån stödja både etablerade och nya samlare av spelautomater. Föreningen ska verka för att möjligheten av innehav av gamla förströelsespel inte heller i framtiden ska behöva innehavstillstånd.

Föreningen vill bland annat:
- ordna utställningar
- ordna föreläsningar
- arrangera studieresor
- arrangera tekniska aftnar
Föreningen ska ha både utåtriktade möten, för allmänheten, och intern verksamhet bara för sina medlemmar

Föreningens hemort är i Stockholm.